FUB: Positivt att statlig utredning vill utöka rätten till personlig assistans

Christina Heilborn, Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare
Foto: Mynewsdesk

Den statliga utredningen Stärkt rätt till personlig assistans har lämnat över sitt betänkande till regeringen.

FUB välkomnar att utredningen lämnar förslag på hur rätten till assistans för personer som behöver motiverande och förebyggande stöd kan förstärkas. Det finns allt för många exempel där de två grundläggande behoven inte ges samma tyngd som fysiska och praktiska behov i bedömningen av rätt till assistans. Möjligheten att kommunicera och en pålitlig relation med sina personliga assistenter är helt nödvändigt för att säkerställa rättigheter för personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande intellektuella funktionsnedsättningar.

– Så som rättsläget ser ut i dag får inte alla tillgång till relevant och individanpassat stöd, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. För en del barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är personlig assistans den mest ändamålsenliga stödinsatsen. Att då nekas personlig assistans motverkar Sveriges funktionshinderpolitiska mål om full delaktighet och jämlika levnadsvillkor.

FUB har träffat utredningen vid ett flertal tillfällen och lyft vikten av att skydda rätten till de grundläggande behoven ”kommunikation” och ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättning”.

– Utredningen vill med sina förslag öka antalet situationer som ska ge rätt till assistans, vilket är väldigt positivt. Man har insett att dagens situation är ohållbar och lämnar förslag som ska ge ökade rättigheter för barn och vuxna med funktionsnedsättningar, säger Christina Heilborn.

På regeringens webbplats finns utredare Fredrik Malmbergs presentation av utredningen.

Källa: Mynewsdesk