Vanliga frågor

heart-iconVad är personlig assistans?

Personlig assistans är avsedd för dig som har en omfattande funktionsnedsättning och är i behov av hjälp för att klara av vardagen. Detta ges för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Personlig assistans innebär att du har personer med dig under dagen eller hela dygnet som hjälper dig med de grundläggande behoven som att äta mat, tvätta och klä på dig, kommunicera och förflytta dig. Förutom de grundläggande behoven kan du få rätt till personlig assistans för andra behov såsom hushållsarbete, matlagning, fritidsaktiviteter och att handla. Personlig assistans kan ges utifrån LSS (Lagen om stöd och servicec 1993:387).

heart-iconVad gör en personlig assistent?

Som personlig assistent assisterar du en person med omfattande funktionshinder att göra det han eller hon skulle gjort utan sitt funktionshinder. Det kan handla om både vardagssysslor och nöjen. Yrket utmärks genom att du arbetar väldigt nära med människor.

heart-iconVad innebär lagarna LSS?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag vilket innebär att det går att kräva sina rättigheter som finns i lagen i domstol. Enligt LSS är det kommunen som ansvarar för personlig assistans. Behöver du högst 20 timmar per vecka ska ansökan skickas till kommunen och det är kommunen som beslutar om ersättning. Men om du däremot är i behov av hjälp i mer än 20 timmar per vecka kan försäkringskassan anta ett beslut om assistansersättningen enligt 51:a kap Socialförsäkringsbalken.

Hur många timmar du får assistansersättning avgörs individuellt efter att behoven prövats. Det är viktigt att tänka på att personlig assistans inte kostar dig någonting.

heart-iconKan jag få personlig assistans?

Enligt lagen om stöd och service behöver man tillhöra en av dessa personkretsar för att bli beviljad personlig assistans:

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autism liknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Personer över 65 år får inte ansöka om personlig assistans. Tveka inte att höra av dig till oss så kan vi berätta mer.

heart-iconVem är det som sköter personliga assistansen?

Om du blir beviljad personlig assistans har du rätt att välja vem som skall anordna assistansen och anställa dina assistenter. Det kan vara kommun, en privat assistanssamordnare som Vivant eller ett kooperativ. Det finns även möjlighet för dig att du själv blir arbetsgivare till dina assistenter. Det är viktigt att tänka på att det finns stora skillnader beroende av vem som anordnar din assistans. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

heart-iconFår mina anhöriga arbeta med mig om jag är kund hos Vivant?

Som kund hos oss har du friheten att kunna påverka hur du vill att din assistans ska se ut. Självklart är det du som har sista ordet om vem som skall anställas. Vårt mål är att du som kund skall ha den största möjliga självbestämmandet i utformningen utav din assistans. Om du vill veta mer – hör av dig!


Är du intresserad av att ansöka om personlig assistans?

Kontakta oss och vi hjälper dig med din ansökan. Vi kommer att guida dig genom processen och hjälpa dig att hitta den perfekta assistenten för dina specifika behov.