Världsautismdagen

Välkommen att fira denna dag med oss på Infoteket med bland annat filmvisning, guidning och föreläsningar. Autism och Aspergerföreningen är med och deltar. Infoteket 2 april, 14-18. (Uppsala Habilitering, Infoteket 2013-03-21, Läs mer)

Godkänd anordnare

Från och med 1:a Januari 2011 blev det tillståndspliktigt att bedriva verksamhet inom personlig assistans. Därmed behöver samtliga företag verksamma inom branschen ansöka om att få bedriva sin verksamhet. Vi på Vivant välkomnade tillståndsplikten då det höjer kvalitén samt tar bort oseriösa företag från marknaden. Då det var många företag Läs mer