FUB: Positivt med översyn av huvudmannaskap för personlig assistans

Riksförbundet FUB ser positivt på regeringens initiativ om en översyn av huvudmannaskapet för personlig assistans och att frågan om statligt huvudmannaskap till slut utreds. – Det är viktigt att regeringen fortsätter arbetet med att stärka rättssäkerheten och kontinuiteten för personer med omfattande funktionsnedsättning, som är i behov av personlig assistans, säger Läs mer

FUB: Positivt att statlig utredning vill utöka rätten till personlig assistans

Den statliga utredningen Stärkt rätt till personlig assistans har lämnat över sitt betänkande till regeringen. FUB välkomnar att utredningen lämnar förslag på hur rätten till assistans för personer som behöver motiverande och förebyggande stöd kan förstärkas. Det finns allt för många exempel där de två grundläggande behoven inte ges samma tyngd som Läs mer