Omsorg

Vivant Omsorg

Omsorg är en viktig del av samhället och spelar en avgörande roll för människors välbefinnande. Det handlar om att ta hand om andra människor på ett respektfullt och professionellt sätt. Omsorg kan innebära att ge stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättningar, äldre människor, eller andra som behöver extra stöd i sin vardag. Det kan handla om allt från personlig assistans till boende och sociala aktiviteter.

Inom omsorg finns det olika former av verksamheter, såsom LSS, SoL och HSL. LSS, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, syftar till att ge personer med funktionsnedsättningar ökad självständighet och möjlighet att leva ett självständigt liv. SoL, eller socialtjänstlagen, innebär att kommunen ska erbjuda stöd och hjälp till personer som behöver det. HSL, eller hälso- och sjukvårdslagen, innebär att sjukvården ska erbjuda vård och behandling till personer med hälsoproblem.

Vivant Omsorg är en organisation som bedriver verksamhet inom omsorg och erbjuder stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättningar, äldre människor och andra som behöver extra stöd i sin vardag. Vi tror på att skapa en trygg och bekväm vardag för våra boenden genom att erbjuda specialiserade boenden och personlig assistans.

Våra LSS-boenden är anpassade efter de boendes behov och önskemål och erbjuder en trygg miljö med hög standard. Vi arbetar nära våra boenden och deras anhöriga för att skapa en så bra livssituation som möjligt. På så sätt kan vi hjälpa till att öka livskvaliteten för personer med funktionsnedsättningar och ge dem möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vi erbjuder också personlig assistans, vilket innebär att en personlig assistent hjälper till med olika aktiviteter i vardagen. Det kan handla om allt från att hjälpa till med personlig hygien till att delta i sociala aktiviteter. Genom att erbjuda personlig assistans kan vi skapa en meningsfull vardag för våra boenden, där de har möjlighet att delta i aktiviteter och sociala sammanhang.

Vi är övertygade om att omsorg är en viktig del av samhället och att det är vår skyldighet att ta hand om våra medmänniskor. Genom att erbjuda specialiserade boenden och personlig assistans kan vi hjälpa till att öka livskvaliteten för personer med funktionsnedsättningar och ge dem möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Kontakta oss för placeringsinfo

Kontakta oss och vi hjälper dig med placering. Vi kommer att guida dig genom processen och hjälpa dig att hitta den perfekta lösningen för dina specifika behov.