Bli kund hos oss

Är du intresserad av att ansöka om personlig assistans?

Kontakta oss och vi hjälper dig med din ansökan. Vi kommer att guida dig genom processen och hjälpa dig att hitta den perfekta assistenten för dina specifika behov.


heart-icon1. Första kontakten

heart-icon2. Har du assistans idag?

Efter att du som kund kontaktat oss, bestäms ett möte tillsammans med dig där vi kan lära känna varandra bättre. För att utforma din assistans på bästa möjlilga sätt vill vi till exempel veta hur din livssituation ser ut? Vi vill veta om du redan har assistans eller om du vill ha hjälp med att ansöka om personlig assistans. Då vill vi veta om hur detta fungerar i dagsläget, vad är bra respektive sämre/dåligt. Kan Vivant förändra och förbättra assistansen och därigenom få den mer anpassad efter just dina behov? Vi tittar även på ditt beslut från försäkringskassan/kommun så att antal assistanstimmar du har rätt till är beräknade utifrån en korrekt grund.

heart-icon3. Vill du ha hjälp med att få rätt till personlig assistans?

heart-icon4. Efter att beslut inkommit från berörda myndigheter

En bedömning huruvida du har rätt till personlig assistans eller inte. Detta görs vid vårt första möte. Bedömer vi att du har rätt till personlig assistans så kommer intyg från läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast begäras för att kunna driva ditt ärende vidare. Efter detta sköts hela processen utav oss då vi kontaktar de berörda myndigheterna så att du eventuellt får personlig assistans. När beslut kommit ska vi, tillsammans med dig, att gå igenom beslutet. Om du får rätt till personlig assistans kommer vi efter dina behov och önskemål ge dig ett förslag på hur din assistans kan se ut hos oss på Vivant. Om ansökan ej går igenom bedömer vi tillsammans om vi skall överklaga beslutet.

heart-icon5. Att ha personlig assistans hos Vivant Assistans AB

Vi sköter det mesta under hela processens gång så att du kan fokusera dig på annat som du tycker är kul. Vi lovar inte guld och gröna skogar men kommer att göra allt för att du ska trivas med din assistans hos oss. Vi sätter dig i centrum där vi vill att du ska ha kunna påverka din assistans så att det passar just dina behov och önskemål. Vivant Assistans AB kommer att sköta allting från början till slut. Vi kommer även uppfölja assistansen med jämna mellanrum för att säkerhetsställa att kvalitén bibehålls under assistansens gång.

Har du frågor? Vi har samlat de vanligaste funderingarna här.