Trygga barn – familjehemsverksamhet

Är du intresserad av att ansöka om personlig assistans?

Kontakta oss och vi hjälper dig med din ansökan. Vi kommer att guida dig genom processen och hjälpa dig att hitta den perfekta assistenten för dina specifika behov.


Trygga barn familjehem är en verksamhet som bedrivs i regi av Vivant Omsorg AB, som under tio års tid tillhandahållit sociala insatser till kommunerna inom assistans och familjehem.

Nu har vi fått möjligheten att tillsammans med Vivant Omsorg AB starta TRYGGA BARN – ett familjehem för de barn som har utsatts för någon typ av våld i hemmet. I vår verksamhet tilldelas alla barn en kontaktperson/barnombudsman som fokuserar på att barnets behov, delaktighet och skydd tillgodoses under hela placeringen. Om barnet befinner sig i mellersta Sverige kommer barnet få traumabehandling och samtalsstöd utifrån sina behov.

Vi tror på kvalité för de barn som placeras hos oss. Vi har kartlagt den forskning som finns inom familjehemsområdet och är medvetna om vilka risker som det kan innebära för barn som placeras utifrån hemmet. Utifrån det har vi utformat TRYGGA BARN utbildningsmanual. Våra familjehem får genomgå certifierade utbildningar där de får kunskap om: olika typer av våld, narcissistiskt våld, traumadiagnoser, barnkonventionen och andra relevanta lagar som rör barn som far illa, olika former av samtalsmetoder och mycket mer! Familjehemmet ska få månadsvis handledning och arbeta med anknytningsbehandling med fokus på att barnet ska skapa trygga och långvariga relationer.

Vi arbetar med BBIC, MI, signs of saftey, KBT, DBT, anknytningsbehandling, RBP och mycket mycket mer!

Är du socialtjänst och vill placera ett barn i våra familjehem eller vill ansöka om att bli familjehem hos oss? Tveka inte att höra av dig!

Trygga barn - Familjeverksamhet. Familjehem med fokus på barn utsatta för våld i hemmet. Ett samarbete mellan Socialt Skyddsnät i Sverige AB.

Är du socialtjänst och vill placera hos oss?

Vi har flera familjehem runt om i Sverige som är utbildad inom vår utbildningsmanual TRYGGA BARN. Våra familjehem är utbildade inom våld i nära relationer, traumaresponer, traumadiagnoser och samtal med traumatiserande barn. 

Kontakta ansvarig verksamhetschef i formuläret nedan för placeringsförfrågan! Är du i behov av akut kontakt? Du kan ringa ansvarig verksamhetsansvarig Rebecca Lysholm på telefonnummer 076 001 19 84 alternativt rebecca.lysholm@vivant.se!


Varför ska du välja TRYGGA BARN familjehem?

Utbildning utifrån trygga barn

Alla våra familjehem genomgår utbildningar från TRYGGA BARN utbildningsmanual. Familjehemmen utbildas inom Barnkonventionen, traumadiagnoser, olika typer av våld, spetskompetens inom narcissistiskt våld, samtalsmetoder och anknytningsbehandling.

Alla placerade barn får barnombud

För oss är det otroligt viktigt att barnets bästa säkerställs under hela placeringen. Därför har vi valt att alla familjehemsplacerade barn får ett barnombud. Ett barnombud säkerställer att barnkonventionen följs. Insatsen är förebyggande för att säkerställa att barnet inte far illa i familjehemmet, i kontakt med ursprungsfamiljen samt inom myndigheter.

Vi erbjuder vuxna och barn skyddsplaceringar

Eftersom vår målgrupp är våldsutsatta så erbjuder vi naturligtvis skyddade familjehem för både vuxna och barn. De som arbetar med skyddsplaceringar är utbildade inom Response based practice, trauma, PATRIARK och FREDA samt Socialt Skyddsnäts egna kartläggning rörande våld i barndomen. Vi stöttar den våldsutsatta med allt som kan uppkomma för en våldsutsatt person.

Alla barn ska ha rätt till att utforska sin identitet

Många barn som är utsatta för våld har inte fått utrymme att utforska sin identitet. Alla barn ska ha rätt till sin identitet och därför ska de tillgodoses möjlighet till identitetsutveckling. Hos oss ska barnen ges möjlighet att utforska sin sexuella läggning och könsidentitet! Vår journalföring sker sedan utifrån ett skyddsperspektiv så barnet inte riskerar att utsättas för fortsatt våld.

Anställda har en relevant utbildning och flera års erfarenhet av våld i nära relationer

Kunskap och arbetslivserfarenhet är A och O i arbetet med våldsutsatta barn. Därför har vår verksamhetschef arbetat med våld i nära relationer på socialtjänsten och ansvarat över skyddsplaceringar, behandling av våldsutsatta samt våldsutövare. Vi vet vad socialtjänsten vill ha – och vi kommer uppfylla de krav som ställs på oss.

Vi gör hela utredningen i enlighet med socialstyrelsens riktlinjer

Vi vet att det kan vara stressigt inom barn och unga. För att säkerställa kvalitén för barnen så gör vi utredningarna utifrån BRA-fam, TRYGGA BARN utredningsmanual, Socialstyrelsens familjehemsvinjetter, hembesök, referenstagning och registerutdrag! Klappat och klart för att erbjuda socialtjänsten bästa möjliga service.


Insatser för vuxna våldsutsatta

Alla våldsutsatta bör ha en case manager/kontaktperson

Att lämna en våldsam relation innebär många påfrestningar. Oftast avsäger våldsutövaren sig ansvaret och den våldsutsatta har ett heltidsarbete framför sig. Vår kontaktperson kan ansvara över: kontakt med Kronofogden, sekretessmarkering, brottsofferstöd, brottsofferutredning, kontakt med familjerätten, stöd vid vårdnadstvister, etablera kontakt med traumaenheten, samverkan med BoU samt VINR på socialtjänsten. Insatsen skräddarsys utifrån den enskildes behov.

Vi är den enda organisationen som är specialiserade inom narcissistiskt våld

Narcissistiskt våld är det enda våldet som kan leda till en CPTSD diagnos för vuxna. Vi är den enda organisationen som är särskilt utbildade inom området. Vår kompetens används i arbetet med barn och vuxna. Vi har gedigen kunskap i att kartlägga en narcissist och förhindra att narcissisten manipulerar myndigheter och andra yrkesverksamma. 

Bor du i mellersta Sverige kan du få samtalsstöd utifran våld

Bor du i närheten av Uppsala kan vi erbjuda samtalsstöd utifrån våld i nära relationer. Vår metod utgår från KASAM, empowerment och response based practice. Vi arbetar med normaliseringsprocessen, uppbrottsprocessen och den traumatiska bindningen. Vi erbjuder samtal till våldsutsatta i beroende också!


Vivant Omsorg AB

Vaksalagatan 6, 753 20 Uppsala

076 001 19 84

Växel 010-33 33 616

rebecca.lysholm@vivant.se

Verksamhetschef

@socialtskyddsnat