Godkänd anordnare

Från och med 1:a Januari 2011 blev det tillståndspliktigt att bedriva verksamhet inom personlig assistans. Därmed behöver samtliga företag verksamma inom branschen ansöka om att få bedriva sin verksamhet. Vi på Vivant välkomnade tillståndsplikten då det höjer kvalitén samt tar bort oseriösa företag från marknaden. Då det var många företag som ansökte om tillståndet tog arbetet lång tid för Socialstyrelsen, myndigheten som beviljar tillstånd.

Att bli godkänd tillståndsinnehavare glädjer oss på Vivant då detta innebär att vår verksamhet bedrivs med kvalité för våra kunder. Vivant kommer bibehålla och ständigt utveckla kvalitén för våra kunder fortsättningsvis. (2012-04-04)