FUB: Positivt med översyn av huvudmannaskap för personlig assistans

Riksförbundet FUB ser positivt på regeringens initiativ om en översyn av huvudmannaskapet för personlig assistans och att frågan om statligt huvudmannaskap till slut utreds. – Det är viktigt att regeringen fortsätter arbetet med att stärka rättssäkerheten och kontinuiteten för personer med omfattande funktionsnedsättning, som är i behov av personlig assistans, säger Läs mer

FUB: Positivt att statlig utredning vill utöka rätten till personlig assistans

Den statliga utredningen Stärkt rätt till personlig assistans har lämnat över sitt betänkande till regeringen. FUB välkomnar att utredningen lämnar förslag på hur rätten till assistans för personer som behöver motiverande och förebyggande stöd kan förstärkas. Det finns allt för många exempel där de två grundläggande behoven inte ges samma tyngd som Läs mer

80 miljoner européer påverkas av beslut om tillgänglighet

Idag onsdag röstar Europaparlamentets kulturkommitté om den föreslagna europeiska tillgänglighetslagen. Kommitténs föredragande föreslår att audiovisuella medietjänster, som TV-sändningar och e-böcker ska undantas från den föreslagna europeiska tillgänglighetslagen. Om förslaget skulle bli verklighet innebär det att dessa tjänster inte behöver vara tillgängliga för 80 miljoner personer med funktionsnedsättning i Europa.  

Socialdepartementet föregår LSS-utredningen

Lagom till semestern föreslår Socialdepartementet en förändring av assistansersättningen, som inte bara skapar stor osäkerhet för användare och anordnare, utan som dessutom föregår den nyss tillsatta utredningen av LSS-lagstiftningen. ”Vi avstyrker bestämt förslaget”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden. Läs mer

Risk för ännu tuffare arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning

Handikappförbunden är mycket kritiska till regeringens förslag att införa en generell ökad sjukpenningskostnad för samtliga arbetsgivare. ”Det finns en uppenbar risk för att personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom kommer att få det ännu svårare på arbetsmarknaden om förslaget genomförs.”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden. Läs mer

Eurovision i Österrike slår Sverige – åtminstone i tillgänglighet

Tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelseförmåga som arbetar med Eurovision Song Contest i Stockholm fallerar helt på många punkter. Det handlar om allt från för smala dörrar, farligt branta ramper till hissar som inte får användas. Bilden som målas upp för utländsk media är att tillgänglighet och användbarhet Läs mer