FUB: Positivt med översyn av huvudmannaskap för personlig assistans

FUB:s förbundsordförande Anders Lago och förbundssekreterare Christina Heilborn. Fotograf: Linnea Bengtsson

Riksförbundet FUB ser positivt på regeringens initiativ om en översyn av huvudmannaskapet för personlig assistans och att frågan om statligt huvudmannaskap till slut utreds.

– Det är viktigt att regeringen fortsätter arbetet med att stärka rättssäkerheten och kontinuiteten för personer med omfattande funktionsnedsättning, som är i behov av personlig assistans, säger Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. En utredning kring huvudmannaskapet är en del i pusslet för att återställa den personliga assistansen.

– Mycket talar för att staten ska vara huvudman för personlig assistans. Utredningen behövs för att bland annat ta fram övergångsregler för att säkerställa att de som idag har kommunal assistans inte får det sämre eller riskerar att förlora sin assistans när staten blir ensam huvudman, säger FUB:s ordförande Anders Lago.

Källa Mynewsdesk