Öppet brev till SKL – Sveriges Kommuner och Landsting

TV4:s program Kalla fakta sände i söndags den 9 november inslaget ”Avslag till varje pris”. Programmet tog upp det faktum att fler än hälften av Sveriges kommuner betalar konsulter för att lära biståndsbedömare och socialchefer hur man argumenterar mot och ger avslag på ansökningar om stödinsatser enligt LSS. (DHR, 2013-11-13, MyNewsdesk, Läs mer)