Partiföreträdare i het debatt om jobben

I går tjuvstartade Handikappförbunden valrörelsen 2014 med en laddad paneldebatt med företrädare för riksdagspartierna. Jonas Sjöstedt (V), Acko Ankarberg Johansson (KD), Carin Jämtin (S), Anders Wallner (MP), Anders W Jonsson (C), Margareta B Kjellin (M) och Christer Nylander (FP) diskuterade

Handikappförbundens viktigaste valfråga: möjligheten till försörjning. Debatten leddes av journalisten Britt-Marie Mattsson och kan ses på www.hso.se (2013-05-16, MyNewsdesk, Läs mer)