FN kritiserar situationen för barn med funktionsnedsättningar

FN:s barnrättskommitté uttrycker i sin senaste rapport stark oro på flera punkter vad gäller barn med funktionsnedsättningar. Kommittén uppmanar Sverige att anamma ett människorättsligt förhållningssätt när det gäller funktionsnedsättningar och agera på flera områden bland annat när det gäller skola och delaktighet. (Handikappförbundet, 2015-02-05, Mynewsdesk, läs mer)

Öppet brev: Nej, att avstå från rättigheter är inte solidaritet, Hanne Kjöller!

Idag är det den internationella funktionshinderdagen! 150 länder har nu ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Konventionen är alltför dåligt känd i samhället och det råder brist på kunskap om hur den bör tolkas. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska läsas i jämförelse med andra Läs mer

Arbetsliv på lika villkor

Ny statistik visar att det finns en arbetskraftsreserv på över 260 000 personer som är arbetslösa och har en funktionsnedsättning. För att höja sysselsättningen krävs en reformagenda för en inkluderande arbetsmarknad. (DHR – Förbundet för ett samhället utan rörelsehinder, 2014-09-12, Mynewsdesk, läs mer)

Handikappförbunden kommenterar: ”Rättssäkerheten hotas i otillgängliga domstolar”

Domstolarna har stora brister vad gäller tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Det visar en ny undersökning gjord av Myndigheten för delaktighet. Nu måste landets domstolar säkra att både information och lokaler blir tillgängliga, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden. (Handikappförbunden, 2014-06-27, Mynewsdesk, läs mer)

Partiföreträdare i het debatt om jobben

I går tjuvstartade Handikappförbunden valrörelsen 2014 med en laddad paneldebatt med företrädare för riksdagspartierna. Jonas Sjöstedt (V), Acko Ankarberg Johansson (KD), Carin Jämtin (S), Anders Wallner (MP), Anders W Jonsson (C), Margareta B Kjellin (M) och Christer Nylander (FP) diskuterade Handikappförbundens viktigaste valfråga: möjligheten till försörjning. Debatten leddes av journalisten Läs mer